Projekce a inženýrská činnost

Úvodní stránka ] [ Projekce a inženýrská činnost ] Systémy zásobování teplem ] Technické zařízení budov ] Inženýrské sítě ] Partner VČP, a. s. ]

 

   

Firma provádí projekty v oborech vytápění, větrání, zdravotní technika, rozvody plynu a tepla včetně inženýrské činnosti. Projekční středisko zpracovává všechny stupně projektové přípravy od studie po projekt stavby včetně kompletní inženýrské činnosti a stanovení nákladů stavby. Zároveň provádí inženýrskou činnost při přípravě a realizaci staveb - zajištění územního rozhodnutí, stavebního povolení a zajištění realizace staveb včetně kolaudace.

 Technické zařízení budov - obytné a průmyslové objekty

- domovní přípojky vodovodu, kanalizace, plynu, CZT

- vnitřní rozvody vody a kanalizace

- domovní a průmyslové plynovody
- vytápění a ohřev teplé vody - konvenční, podlahové, přímotopné

- větrání včetně klimatizace

- regulace vytápění a větrání

 Zásobování teplem včetně zdrojů tepla

- vytápění - konvenční, přímotopné

- ohřev teplé vody

- plynové kotelny (zemní plyn, propan)

- kotelny na lehký topný olej

- kotelny na pevná paliva a elektrokotelny

- výměníkové stanice (parní, horkovodní)

- tepelná čerpadla a solární panely

- regulaci kotelen a výměníkových stanic

 Inženýrské sítě

- NTL a STL plynovody

- VTL plynovody a regulační stanice

- venkovní rozvody tepla

- venkovní kanalizace a vodovod

 

- malé čistírny odpadních vod

- kanalizační a vodovodní přípojky

 

Úvodní stránka | Projekce a inženýrská činnost | Systémy zásobování teplem | Technické zařízení budov | Inženýrské sítě | Partner VČP, a. s.

Tyto stránky byly naposledy aktualizovány dne 28. 07. 2009